PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kontakter

Följande institutioner, program och kurser vid vetenskapsområdet publicerar idag studentarbeten i DiVA. Vid frågor om publiceringen inom ditt ämne, hör av dig till kontaktpersonen nedan.

Fakulteten för utbildningsvetenskaper
 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier: Lena Larson Johannesson

Historisk-filosofiska fakulteten


Centrum för genusvetenskap: AnnaKarin Kriström

Historiska institutionen: Christoffer Åhlman (föräldraledig), Lovisa Svantesson

Institutionen för ABM: Görel Tunerlöv, Reine Rydén, Bertil Wergelius

Institutionen för arkeologi och antik historia: Susanne Carlsson

Institutionen för idé- och lärdomshistoria: Ilona Karlsson, Frans Lundgren

Institutionen för kulturantropologi och etnologi:

Institutionen för musikvetenskap: Mattias Lundberg

Institutionen för speldesign: Cecilia Howe

Konstvetenskapliga institutionen:

Litteraturvetenskapliga institutionen: Ilona Karlsson, Anette Hennerström

Juridiska fakulteten


Juridiska institutionen: Sofie Bohjort, Agneta Klahr

Samhällsvetenskapliga fakulteten


Ekonomisk-historiska institutionen: Jenny Björkegård

Företagsekonomiska institutionen: Johan Linné, Emelie Schmidt Wikborg, Nils Lundin

Företagsekonomiska institutionen Campus Gotland: Josefina Ahlvin

Institutionen för freds- och konfliktforskning: Ingalill Blad Ögren

Institutionen för informatik och media:

Institutionen för kostvetenskap: Karin Hellstadius

Institutionen för statistik: Sophie Skogehall, Klara Runesson

Kulturgeografiska institutionen: Karin Beckman

Nationalekonomiska institutionen: Nina Andersson, Emma Persson, Gunnel Cedervall

Sociologiska institutionen: Katriina Östensson

Statsvetenskapliga institutionen: Moa Eriksson, Elin Hallström, Anne-Britt Stigsdotter

Språkvetenskapliga fakulteten


Institutionen för lingvistik och filologi: Mats Dahllöf, Anette Månsson, Harald Hammarström

Institutionen för moderna språk:

Institutionen för nordiska språk:

Teologiska fakulteten


Teologiska institutionen: