Registrera och publicera i DiVA

Vid Uppsala universitet registrerar du dina publikationer i DiVA. I DiVA kan du också göra din forskning fritt tillgänglig genom att publicera open access.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är Uppsala universitets databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Logga in i DiVA

7 januari är sista datum för registrering av publikationer som ska ingå i underlaget för universitetets årsredovisning. De publikationer som används i underlaget till universitetets årsredovisning och andra utvärderingar är de artiklar och forskningsöversikter som i DiVA markeras som ”refereegranskade”, samt böcker och kapitel i böcker publicerade av de förlag som klassats som vetenskapliga (nivå 1 och 2) i den så kallade ”norska listan”.

Den norska listan ställs samman av Norsk senter for forskningsdata (NSD). Listan är sökbar på https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler och kan även laddas ner i Excelformat. Man måste då skaffa sig ett konto hos NSD.

Börja alltid med att söka i DiVA efter den publikationen som du ska registrera - kanske är den redan registrerad!

Tänk på att ange den institution/avdelning som författaren tillhörde vid tiden för publiceringen, dvs. den organisatoriska tillhörighet som anges i publikationen.

Vid frågor om årsredovisningen, bibliometri och utvärdering kontaktal Leif Eriksson vid planeringsavdelningen - Leif.m.Eriksson@uadm.uu.se

Har du frågor om DiVA? Använd våra lathundar, se vanliga frågor och svar eller kontakta DiVA Helpdesk