Publicerar/arkiverar din institution i DiVA?

Vid Uppsala universitet kan du publicera din uppsats eller ditt examensarbete i fulltext i DiVA. Det ökar spridningen och synligheten av uppsatsen.

För att kunna göra ditt arbete tillgängligt i DiVA måste du tillhöra en institution som publicerar sina studentuppsatser där.

I listorna nedan ser du vilka institutioner och utbildningar som publicerar/arkiverar i DiVA och vem som är kontaktperson:


Frågor? Läs lathunden om registrering av uppsatser och om registrering och publicering av studentuppsatser i DiVA eller kontakta DiVA Helpdesk.