PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

DiVA Helpdesk

DiVA Helpdesk är till för dig som är forskare, student eller annan anställd vid Uppsala universitet. Till oss kan du vända dig om du har frågor som rör publicering och bibliografisk registrering i DiVA samt open access-publicering. 

Vanliga frågor och svar om registrering och publicering i DiVA hittar du under Frågor och svar. Utförliga beskrivningar finns i våra lathundar och filmer

För doktorander som ska disputera finns information om avhandlingspublicering och spikning under Avhandlingsproduktion.

Vi kan också anlitas för kurser och institutionsbesök.

Kontakta DiVA Helpdesk vid frågor om DiVA och open access

E-post: diva-helpdesk@ub.uu.se
Telefon: 018-471 39 57 – Inget svar? Testa 070-425 01 44 eller skicka e-post.

DiVA Helpdesk-teamet

Aina Svensson 
Chef, open access-frågor

Urban Ericsson
Projektledare

Johanna Dalmalm
DiVA Helpdesk

Christer Lagvik
DiVA Helpdesk

Ann-Louise Lindström
DiVA Helpdesk

Marie Sörensen
DiVA Helpdesk

Petra Thorsson
DiVA Helpdesk

Erik Åkesson Kågedal
DiVA Helpdesk

Kontakt för frågor om bibliometri och utvärdering Leif Eriksson 

(Planeringsavdelningen)