PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Skyddsombudsutbildning

HR-avdelningen och byggnadsavdelningen erbjuder dig som är nytt skyddsombud ett grundläggande utbildningsprogram om tre dagar med start 8 mars 2017.

Utbildningsprogrammet omfattar:

  • lagar och avtal inom arbetsmiljöområdet, UU’s arbetsmiljöpolicy, uppgiftsfördelningen m.m.
  • rollen som skyddsombud
  • fysisk arbetsmiljö; arbetsplatsens utformning, skyddsronder, belysning, buller m.m.
  • psykosocial arbetsmiljö, vad är en bra psykosocial arbetsmiljö? 
  • riskhantering

Tid: 8-9 mars kl. 9.00–16.00 samt
23 mars kl. 9:00 - 12:00 och 30 mars 9:00-13:30 

Utbildningen vänder sig till skyddsombud anställda vid Uppsala universitet.

Lokal: sal 12:128 på Blåsenhus

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 27 februari 2017.

Anmälan är bindande! Uteblivet deltagande debiteras med 500 kr/dag för institutionen/motsvarande.

Övriga frågor:

  • Katarina Göransdotter-Jonsson, HR-avdelningen
    mobil 070-167 93 59
  • Anna Maria Näslund, byggnadsavdelningen, tfn 018-471 17 51, mobil 070-425 06 58

Externa länkar

Arbetsmiljölagen (AML) – arbetsmiljöförordningen 6-12§§.
Arbetsmiljölagen (AML) – Föreskrifter – (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete