Interna program, kurser och seminarier

Interna program, kurser och seminarier erbjuds av många interna aktörer. Det kan variera från korta insatser till längre program. Här hittar du information riktad till olika målgrupper samt information om mer ämnesspecifika kurser. 

Avdelningen för kvalitetsutveckling erbjuder program, utbildningar och stöd för lärare och ledare inom akademien. Mer information om stöd till lärare och pedagogisk utveckling. Vid enheten för karriär och ledning i akademin erbjuds stöd för forskare, lärare och ledare på olika nivåer inom akademien. Erbjudandet omfattar bl a coaching, handledning, ledarprogram, kurser, seminarier och grupputveckling. 

HR-avdelningen erbjuder utbildning och stöd till chefer med arbetsgivaransvar.