PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Interna program, kurser och seminarier

Interna program, kurser och seminarier erbjuds av många interna aktörer. Det kan variera från korta insatser till längre program. Här hittar du information riktad till olika målgrupper samt information om mer ämnesspecifika kurser. 

Avdelningen för kvalitetsutveckling erbjuder program, utbildningar och stöd för lärare och ledare inom akademien. Mer information om stöd till lärare och pedagogisk utveckling. Fr o m våren 2018 finns en ny enhet vid avdelningen för kvalitetsutveckling (tidigare Kompetensforum) som erbjuder stöd för ledare på olika nivåer inom akademien. Vid enheten erbjuds bl a karriärstöd, handledning, ledarprogram och grupputveckling. 

HR-avdelningen erbjuder utbildning och stöd till chefer med arbetsgivaransvar.