Nazistsympatisörer har saboterat flera seminarier som hållits vid Uppsala universitetet i januari 2022. Nazistsympatisörerna kapade seminarierna genom att bland annat visa hakkorsflaggor, porrfilm och skriva nedlåtande kommenterar om olika människor i chattfunktionen.

– Det är förstås väldigt tungt att bli utsatt för det här, säger Fredrik Blomqvist, säkerhetschef på Uppsala universitet. Men det blir också en påminnelse om att vi alla behöver höja vårt säkerhetsmedvetande, inte minst när det gäller digitala möten.

Förebyggande åtgärder

I de här fallen riktade sig seminarierna till allmänheten och Zoomlänken hade delats publikt. Alla besökare på seminarierna kunde dela skärm respektive skriva i chatten. På många möten kan det förstås vara en bra grundinställning men ibland kan det vara bra att som mötesledare begränsa deltagarnas möjligheter.

Den som bjuder in till ett Zoommöte kan efter att ha skapat mötet gå in på mötet och göra säkerhetsinställningar. Du hittar dem under Security i menyn i sidfoten när du har öppnat mötet. Där kan du bland annat stänga av möjligheten för deltagare att dela skärm, chatta och starta video.

Säkerhetsinställningarna varar så länge du har mötet öppet, när du stänger ner mötet återgår säkerhetsinställningarna till Zooms förvalda läge. Det här innebär i praktiken att du behöver göra säkerhetsinställningarna i samband med mötet och ha mötet öppet på din dator tills mötet är över.

När du skapar mötet har du möjlighet att ange om besökarna ska kunna gå in på mötet först vid en viss tidpunkt eller när som helst. Du kan också ange att besökarna ska få vara i ett väntrum tills du släpper in dem på mötet. De funktionerna kan vara bra att använda vid möten där du bedömer att det behövs högre säkerhet.

I faktarutan nedan hittar du länkar till manualer för Zoom, information om återkommande workshop för Zoom varje onsdag och ett par tidigare nyhetsartiklar om Zoom.