Uppsala universitet har haft ett bekräftat fall där någon har saboterat (Zoom-bombat) ett Zoom-möte/Zoom-föreläsning. Under året har det varit färre fall än tio, sammanräknat alla universitet och högskolor i Sverige som använder Zoom-tjänsten, som drabbats av sabotage.

– Problemet med Zoom-bombare är väldigt litet, men otroligt tråkigt och jobbigt varje gång det händer. Därför håller vi aktuell information och guider på medarbetarportalen om hur man säkrar sitt möte, säger Pelle Lindé, e-koordinator IT på avdelningen för universitetsgemensam IT.

Uppsala universitet har ca 3 100 Zoom-möten/föreläsningar per arbetsdag och har uppskattningsvis haft ca 300 000 Zoom-möten sedan i mars 2020.
Drygt 60 procent av all undervisning vid universitetet sker nu online.

– Vi jobbar hårt för att få till säkrare möten. Samtidigt vill förstås många ha öppna seminarier, disputationer och möten för att allmänheten ska kunna få tillträde. Då kan man inte låsa rumsdörren. Däremot kan man, även i Zoom, mota ut de som beter sig illa. Hur man gör berättar vi om i våra guider och i kurser och workshops som vi håller regelbundet, säger Pelle Lindé.