Redaktionen tog upp problemet med många avhopp från evenemang i artikeln "Många avhopp från evenemang – vad kan vi göra?".

Ett 30-tal medarbetare har hört av sig till redaktionen med olika åsikter, tankar och förslag. Faktum är att det kommit in så mycket bra som redaktionen vill förmedla att vi har delat upp det i två artiklar. Den andra artikeln "Många förslag och åsikter kring avhopp från evenemang" kan du läsa här.

I den artikeln bekräftades och fördjupades problembilden. Flera medarbetare var också inne på tankegångar kring att arrangörer behöver tänka igenom behov och genomförande av evenemang bland utifrån att verkligheten ser annorlunda ut efter pandemin. Där presenterades också en trepunktsstrategi för arrangörer som en medarbetare tagit sig tid att skriva och skicka in.

I den här artikeln fortsätter vi berätta om de förslag och tankar som medarbetarna har skickat in till redaktionen.

Krav utifrån

Beslutet att genomföra ett evenemang påverkas förstås av faktorer och krav utifrån. Till exempel efterfrågar forskningsfinansiärer mer och mer att forskningsprojekten genomför olika former av evenemang som ska redovisas i efterhand.

"I det enskilda fallet kan det förstås vara en bra tanke men sammantaget för de som förväntas gå på evenemangen kan det bli många evenemang."

Bristande samordning vid förvaltningen

En person pekar på den bristande samordningen mellan olika evenemang, i det här fallet evenemang arrangerade av universitetsförvaltningen:

"För mig har det största problemet varit att de olika avdelningarna vid förvaltningen inte synkroniserar sina kalendrar. Jag kan ha anmält mig till ett evenemang som jag ser som intressant och relevant för någon del av mitt arbete. Senare dyker ett annat evenemang upp som är relevant för en annan del av arbetet. Då behöver jag prioritera vad som är viktigast.

Jag misstänker att avdelningarna på förvaltningen tänker att de vänder sig till sin målgrupp och inte behöver titta på vad de andra har planerat. Men jag som medarbetare på en institution tillhör flera målgrupper för olika avdelningar, så det skulle vara bra med en synkronisering av evenemangen."

Administrationen tar för mycket tid

Flera medarbetare tar upp att problemet delvis bottnar i att det administrativa arbetet vid universitetet är för betungande. Medarbetare hinner inte längre gå på evenemang som man gjorde tidigare.

"Ett problem kan vara att de flesta fortfarande anmäler sig till lika många evenemang som de tidigare gick på och tyckte var relevanta för sitt arbete. Men nu finns det så mycket mer administration att göra att de på kort varsel inser att de inte hinner gå på evenemanget."

En annan person konstaterar kärnfullt:

"Orsaken känns uppenbar, det är för mycket onödigt som ska göras och för många möten som arrangeras. Forskare hinner inte ägna sig åt kärnverksamheten: forskning, undervisning och samverkan."

I sammanhanget kan det vara intressant att läsa krönikan "Våga vägra administration" av Anna Sarkadi, professor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, publicerad i Curie den 4 maj 2023.

Krävs förändrat beteende

Flera personer är inne på att det krävs ett förändrat beteende, en kulturförändring, för att situationen ska bli bättre:

"Peter Drucker konstaterade att ´Kultur äter strategi till frukost´. (Reds anm: Peter Drucker var managementkonsult och författare 1909 – 2005). Så länge vi tolererar en kultur där man anmäler sig till evenemang och hoppar över dem, kommer ingen strategi att göra någon större skillnad.

På lång sikt måste vi diskutera och förändra vår kultur så att alla känner sig ansvariga för att faktiskt närvara när de säger att de ska göra det. Det är en långsiktig förändring och den kommer att börja med att seniorer föregår med gott exempel för juniorer."

Starta ett nätverk

Ett förslag som kommit in för att komma igång med en kulturförändring är att det borde startas ett nätverk för arrangörer vid Uppsala universitet. Ett nätverk där man kan diskutera, byta idéer och få en motor i att förändra kulturen.

Liknande nätverk för att diskutera och hantera den ökade mängden avhopp från evenemang finns vid andra lärosäten.