Uppsala universitets forskningsutvärderingar går under benämningen Kvalitet och Förnyelse (KoF). Tre tidigare universitetsövergripande forskningsutvärderingar har genomförts vid universitetet. 

I december 2022 tog rektor beslut om att genomföra en fjärde egeninitierad universitetsövergripande forskningsutvärdering vid Uppsala universitet, Kvalitet och förnyelse 2024 (KoF24). Därmed beslutades även om direktiv för arbetet.

KoF24 är en sammanhållen forskningsutvärdering vid Uppsala universitet även om den kommer att genomföras i två delar; två universitetsgemensamma teman utvärderas och vetenskapsområdes-/fakultetsdrivna utvärderingar genomförs av forskning och forskningsmiljöer. Genomförande av dessa två delar kommer att bidra till en ökad kunskap om universitetets förutsättningar och forskningsverksamhet.

De två universitetsgemensamma teman som utvärderas är forskningsinfrastruktur samt tvär- och mångvetenskap. I utvärderingen belyses styrkor, svagheter, behov och utvecklingsområden avseende universitetets arbete inom ramen för dessa teman.