News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Kategori

  • Alla (11)
  • Universitetsnyheter (11)

Central News List Portlet

Aktuellt för anställda

Thu Jan 28 10:56:00 CET 2016

Problem med inloggning

Problemen med att logga in i universitetets centrala autentiseringstjänst dyker fortfarande upp då och då. En utredning pågår, men under tiden är det viktigt att starta om Outlook för att få tillgång till ny e-post.

Universitetsnyheter

Wed Jan 27 11:39:00 CET 2016

Donationer har skapat möjlighet att pröva ny cancerbehandling

Läkemedelsverket och den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala har nu gett klartecken för en klinisk prövning för en helt ny behandling med hjälp av ett onkolytiskt virus, för patienter med neuroendokrin cancer. Viruset har kunnat tas fram tack vare donationer från tusentals personer runtom i världen.

Universitetsnyheter

Wed Jan 27 10:08:00 CET 2016

Svenska lärosäten rekryterar de flesta av sina forskare internt

Strax över 50 procent av universitetens och högskolornas doktorsexaminerade forskare och lärare är internt rekryterade, visar en ny rapport från Vetenskapsrådet. Vid de stora lärosätena är siffran ännu högre.

Universitetsnyheter

Tue Jan 26 10:49:00 CET 2016

Universitetshuset stängt för renovering

Renoveringen av universitetshuset påbörjas den 1 februari och beräknas pågå i ett och ett halvt år. Under den tiden är huset stängt och verksamheten flyttad till andra lokaler, med undantag för arkivet och myntkabinettet som dock endast är öppet för forskare och efter överenskommelse.

Universitetsnyheter

Wed Jan 20 14:49:00 CET 2016

Enkät till slumpvis utvalda

Slumpvis utvalda tjänstemän vid universitetet kommer inom några veckor att få en enkät från SCB hem i brevlådan. Undersökningen fokuserar på den anställdes attityd till informationssäkerhetsfrågor, och är helt anonym.

Universitetsnyheter

Thu Jan 14 16:16:00 CET 2016

Testa nya Ladok i förväg

Nya Ladok är ett nytt studieadministrativt system som kommer att ersätta dagens system Uppdok. Nu behöver intresserade personer testa systemet innan det tas i bruk.

Universitetsnyheter

Thu Jan 14 13:38:00 CET 2016

Studenter tävlar om att utveckla campus

Ett tillgängligt, inkluderande och hållbart campus – det är temat för den idétävling som hålls den 11 februari och som riktar sig till studenter. Släpp loss kreativiteten och var med att utveckla universitetets campus - är uppmaningen!

Universitetsnyheter

Thu Jan 14 08:53:00 CET 2016

Universitetets remissvar om nationell forskningsutvärdering beslutat

Uppsala universitet säger i sitt yttrande till utbildningsdepartementet nej till FOKUS, förslaget om en nationell forskningsutvärdering i Sverige.

Universitetsnyheter

Wed Jan 13 15:51:00 CET 2016

Fokus på hållbar utveckling

Uppsala universitet har tagit beslut om vägen framåt för arbetet med hållbar utveckling. Det strategiska program för området som togs fram i höstas har nu kompletterats med en mer konkret handlingsplan för de närmaste åren.

Universitetsnyheter

Tue Jan 12 16:28:00 CET 2016

Ny forskningsutvärdering på gång

På tisdag nästa vecka väntas rektor fatta beslut om att genomföra en ny universitetsövergripande forskningsutvärdering, Kvalitet och förnyelse 2017 (KoF17). Denna gång även med fokus på förutsättningar och processer för god forskningskvalitet.

Universitetsnyheter

Mon Jan 11 16:17:00 CET 2016

Nominera till lika villkorspriset

Rådet för lika villkor delar ut en utmärkelse för framstående insatser för främjande av lika villkor inom universitetet. Priset är ett anslag på 25 000 kronor som kan disponeras för ändamål som rör lika villkor inom universitetets verksamhet.

Universitetsnyheter

<
>