News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Kategori

  • Alla (15)
  • Universitetsnyheter (15)

Central News List Portlet

Aktuellt för anställda

Fri Jan 31 00:00:00 CET 2014

Seminarium om administrationssamhället

Alla välkomnas till ett seminarium med efterföljande diskussion, arrangerat av KiA-projektet (Kvalitet i Användning).

Universitetsnyheter

Thu Jan 30 00:00:00 CET 2014

Sök forsknings- och resestipendier senast 17 februari!

Nuvarande ansökningsomgång för stipendier har sista ansökningsdag måndag 17 februari 2014.

Universitetsnyheter

Thu Jan 30 00:00:00 CET 2014

Kunglig medalj för goda insatser

F d akademiintendent Torgny Nevéus, konsistorieledamot Agneta Bladh och hedersdoktor Tamara Torstendahl Salytjeva tillhör de som nyligen fått ta emot H M Konungens medalj för särskilda förtjänster.

Universitetsnyheter

Wed Jan 29 00:00:00 CET 2014

UKÄ:s utvärdering: Läkarutbildningen har brister

I den utvärderingsomgång som presenterades av Universitetkanslerämbetet idag får kandidatutbildningen i etnologi och utbildningen till röntgensjuksköterska omdömet ”hög kvalitet”. Däremot bedöms läkarutbildningen och kandidatutbildningen i kulturantropologi ha brister.

Universitetsnyheter

Tue Jan 28 00:00:00 CET 2014

Bättre rutiner för sen anmälan införs

Krånglig administration och sena besked för de sökande och lett till att Uppsala universitet som första lärosäte i landet beslutat att inte öppna för sen anmälan till utbildning förrän i juli.

Universitetsnyheter

Sun Jan 26 00:00:00 CET 2014

Välkommen till årets Celsius - Linnéföreläsning

I februari varje år anordnar den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten två föreläsningar till minne av Anders Celsius och Carl von Linné. Föreläsarna som väljs ut är alltid av yttersta världsklass och deras forskning har hög aktualitet och ett brett intresse både inom forskarvärden och bland...

Universitetsnyheter

Thu Jan 23 00:00:00 CET 2014

Sök pengar för pedagogisk utveckling

Som stöd för det pedagogiska utvecklingsarbetet vid universitetet finns en halv miljon kronor i projektmedel att söka för verksamhetsåret 2015.

Universitetsnyheter

Tue Jan 21 00:00:00 CET 2014

Nya rutiner för anställningsprövning

I december tog universitetsdirektören ett beslut om att inrätta en gemensam lönefunktion vid Uppsala universitet.

Universitetsnyheter

Fri Jan 17 00:00:00 CET 2014

Sök pengar till masterprogram på engelska

Universitetet har avsatt 1,9 miljoner kronor för att utveckla befintliga och nya masterprogram på engelska . Maximalt kan man få 200 000 kronor för att utveckla ett program. Sista ansökningsdag är 15 mars.

Universitetsnyheter

Wed Jan 15 00:00:00 CET 2014

Klart med nya löner för doktorander och amanuenser

Förhandlingarna om nya löner för doktorander och amanuenser avslutades i december. De nya retroaktiva lönerna kommer att betalas ut med februarilönen.

Universitetsnyheter

Sun Jan 12 00:00:00 CET 2014

Rekordmånga sökande till internationella masterprogram

Inför hösten 2014 har 7 132 personer sökt till något av Uppsala universitets internationella masterprogram, en ökning med hela 52 procent sedan 2013.

Universitetsnyheter

Tue Jan 07 00:00:00 CET 2014

Löneadministrationen kan effektiviseras

Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Lunds universitet har det. Nu kan även Uppsala universitet få en gemensam lönefunktion för hela universitetet.

Universitetsnyheter

Mon Jan 06 00:00:00 CET 2014

Seminarium om fästingburna sjukdomar

Professor Per-Eric Lindgren, Linköpings universitet håller ett seminarium om nya rön om nya sjukdomsorsakande virus och bakterier som sprids av fästingar. Seminariet hålls den 9 januari, på engelska, och håller på cirka en timme. Läs mer i kalendariet Professor Per-Eric Lindgren...

Universitetsnyheter

Fri Jan 03 00:00:00 CET 2014

Nya kopieringsregler

Nya kopieringsregler på universitets- och högskoleområdet gäller från och med januari 2014

Universitetsnyheter

Wed Jan 01 00:00:00 CET 2014

Baby sökes!

Logopedutbildningen söker barn födda i sept-nov förra året och vill få kontakt med föräldrar, intresserade av att delta i ett projekt om barns språkutveckling.

Universitetsnyheter

<
>