Wallenbergstiftelserna får mindre mängd pengar att dela ut på grund av pandemins negativa effekter på världsekonomin. Detta eftersom utdelningen från företagen som stiftelsen äger minskar.

I brevet skriver Wallenbergstiftelserna: "Vi räknar nu med en drastisk nedgång för 2021-2022 men vi hoppas kunna leva upp till alla utställda löften och kanske även få utrymme för en större satsning på datadriven life science." I brevet gör de också en mer detaljerad bedömning av nuläget men betonar att det är en prognos som kan behöva att modifieras:

  • Projektansökningar som är inskickade till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW), Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW) och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW) våren 2020 bereds i vanlig ordning med beslut i höst.
  • KAW kommer att kunna leva upp till beslutade åtaganden.
  • KAW planerar att finansiera utlysningar av Wallenberg Academy Fellows 2021 och 2023.
  • KAW planerar att finansiera en utlysning för Wallenberg Scholars 2023.
  • KAW planerar att leva upp till åtagandet att pröva alla Wallenberg Academy Fellows och Wallenberg Clinical Scholars för förlängning.
  • KAW planerar att fortsätta finansiera de strategiska programmen inom IT, AI, kvant­teknologi , skog och livsvetenskap enligt plan.
  • KAW planerar att fortsätta finansiera matematikprogrammet.

Men

  • KAW kommer i höst inte att utlysa postdok-stipendier för vistelser vid Stanford, MIT och NTU.
  • KAW kommer att ställa in utlysningen av projektanslag 2021.

Övriga Wallenbergstiftelser

De räknar med att kunna dela ut medel enligt plan 2020 från MMW, MAW såväl som ett flertal mindre Wallenbergstiftelser. Men det är sannolikt att utdelningsnivån från de stiftelserna minskar signifikant 2021.

Vetenskapsakademin varnar för mindre pengar

I sammanhanget kan också nämnas att även Kungl. Vetenskapsakademin varnar för att det kommer att bli mindre pengar till forskning nästa år. Vetenskapsakademin skriver i ett pressmeddelande: "Bidragen från de fristående stiftelser som finansierar priser och anslag kommer till stor del från aktieutdelningar och stiftelserna drabbas hårt när bolag sänker eller avstår helt från sina utdelningar. Det kommer med stor sannolikhet att innebära mindre pengar att fördela till forskning i framtiden. "