Dessutom kommer Wallenbergstiftelserna att bevilja förlängning av dispositionstid för beviljade anslag som riskerar att fördröjas på grund av COVID-19. Detta söks i särskild ordning och kommer att bedömas individuellt för varje anslag.

Wallenbergsstiftelsernas webbplats