Det har varit mycket covid-19 under året som gått. Redan i början av mars skapades en informationssida i medarbetarportalen för kontinuerlig uppdatering av covid-19- information; beslut, riktlinjer, rekommendationer, FAQ, nyheter m. m. gällande pandemin. 

Den sidan har agerat informationsankare under hela året och varit mycket välbesökt. Bara under den första månaden, fram till 30 mars 2020, hade sidan 32 539 unika visningar.

Den 3 mars exempelvis, lades det ut information till prefekter och chefer med anledning av coronaviruset –  3 382 unika visningar under denna dag.

Den 6 mars publicerade MP en notis om det första bekräftade coronafallet vid farmaceutiska fakulteten och 9 mars kom nyheten om ett andra konstaterat fall inom Uppsala universitet. Den nyheten lästes av 2 297 medarbetare.

Den 11 mars skrev MP om nya riktlinjer gällande konferenser och besök till Uppsala universitet, en nyhet som öppnades av 3 083 besökare.

Toppade statistiken gjorde dock nyheten den 17 mars: Ett beslut om att Uppsala universitet skulle övergå till att undervisa på distans från och med den 18 mars; 18 337 unika besökare hittade till sidan.

Sammanlagt har MP-redaktionen under året som gått (2020) publicerat 128 nyheter till coronasidan, de allra flesta blev också publicerade på startsidan i MP, men ett antal hamnade endast i nyhetsflödet under fliken Undervisa, riktat till de som undervisar.

Alla coronarelaterade nyheter i MP har under våren haft mellan 2 000 till 3 000 unika besökare men under hösten minskade siffran till runt 1 500 unika visningar per nyhet.

Högt läsvärde har ”Covid-19 rapporten” som publiceras varje fredag, med aktuell information från coroansamordnare och Region Uppsala/Region Gotland.

Utöver alla dessa coronarelaterade nyheter, så finns endast tre nyheter på en ”topp-20-lista” för året 2020, som inte är coronarelaterade.

20 maj: Tre rektorskandidater kallade till hörande –  2243 unika visningar.

2 november: Nytt certifikat för eduroam – 2 124 visningar

16 november: Kalle Anka åker till Uppsala – 1793 visningar. I denna artikel berättas det om ett nummer av serietidningen, där Kalle Anka och knattarna åker till Uppsala och letar efter receptet till ett ungdomselixir.
Lite upplyftande läsning som nog kan behövas i allt detta allvar.