Sveriges universitet och högskolor ska blicka framåt och rusta samhället inför framtiden. Men tvärtemot utgör akademin i dag några av samhällets främsta bakåtsträvare. Trots att våra lärosäten länge har dominerats av kvinnor, har männen sju av tio toppjobb som professorer. I intervjuer med studenter, lektorer och professorer framträder en dyster bild av en akademi som konsekvent motarbetar kvinnor.

Läs hela undersökningen från Allbright.