I vårändringsbudgeten föreslås Uppsala universitet tilldelas 49 miljoner kronor i ökade basanslag, de medel som tidigare aviserats i forskningspropositionen. Det är fyra miljoner mer än det som fördelats till områdesnämnderna i ett beslut i december.

Som en del i ett paket för att stimulera omställning på arbetsmarknaden gör regeringen en extra satsning på sommarkurser vid universiteten. Detta innebär ytterligare 18 miljoner kronor i tillfälliga satsningar till Uppsala universitet under 2021 som kommer att fördelas till vetenskapsområdena.

– Vi kommer att ta upp frågan snarast i ledningsrådet, eftersom dessa medel behöver användas redan nu i sommar. Att de begränsas till sommarperioden och är tillfälliga komplicerar saken. Vi hade önskat större flexibilitet och långsiktighet, säger rektor Anders Hagfeldt

Pris- och löneuppräkningen för 2022 uppgår till 1,06 procent.