Ansökan sker genom en tvåstegsprocess. En kortare ansökan lämnas in först, varefter en utgallring sker. De projekt som väljs ut inbjuds att lämna in en fullständig ansökan.

Ansökningstiden för den första ansökan är 1 januari – 15 februari 2021. Ansökan lämnas in på engelska i Svenska litteratursällskapets ansökningssystem. Anvisningar för ansökan publiceras på på Svenska litteratursällskapets webbplats i slutet av november.

Mer information om utlysningen på RJ:s webbplats.

Kontaktperson för frågor gällande ansökan: Christer Kuvaja, Svenska litteratursällskapet i Finland, christer.kuvaja@sls.fi.