Du som vill leda ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med doktorander och aktivt verka i tvärvetenskapliga sammanhang tillsammans med andra forskare är välkommen att söka stöd för doktorandprojekt inom forskarskolan energisystem.

Projektansökan ska utgöras av två till tre doktorandtjänster för fyra års studier. Projekten ska bestå av doktorander med hemvist inom:

  • samhällsvetenskapliga/humanistiska forskningsdiscipliner
  • naturvetenskapliga/tekniska forskningsområden.

Ansökan senast den 2 mars 2022.