MSB ser att en djupare förståelse för säkerhetsutmaningar och säkerhetsmöjligheter inom till exempel skydd av kritisk infrastruktur och samhällsviktiga tjänster är av stort intresse och anser därför att forskning om autonom teknologi och automatisering och deras möjliga tillämpningar behövs.

Läs mer om utlysningen och hur du ansöker på MSB:s webbplats.