Läs mer om utlysningen och hur du ansöker på Uppsala diabetescentrums webbplats.