– I en decentraliserad organisation ska det vara enkelt för alla att tillämpa den visuella identiteten. Det är också viktigt att det alltid klart framgår att Uppsala universitet är avsändare, säger kommunikationsdirektör Pernilla Björk.

Huvudprincipen för den visuella identiteten är att den ska ge ett ljust och luftigt intryck.

– Detta innebär inte enbart att text och bilder läggs på vit eller ljusgrå botten, utan även till exempel med god marginal till kanter, säger Gustav Granström, kommunikationsstrateg vid universitetsförvaltningen.

Typsnitt och logotyp

Valfriheten när det gäller användning av olika typsnitt liksom logotypens olika varianter har begränsats. Gill Sans och Berling är universitetets typsnitt och som alternativ i de sammanhang där dessa typsnitt inte räcker till ska Arial och Times New Roman användas.

Sigillet och texten ”Uppsala universitet” utgör tillsammans Uppsala universitets logotyp både nationellt och internationellt och finns endast på svenska.

Logotypen i form av etikett får inte längre användas.

– Logotypen har antingen rött, svart eller vitt sigill, beroende på bakgrundsfärg och om färgbild används på sidan. Placeringen ska i de flesta fall vara till höger i nederkant, alternativt till vänster i överkant, beroende på vilken typ av dokument det rör sig om, säger Gustav Granström.