Avdelningen för universitetsgemensam IT (UIT) har sedan bildandet 2019 hyrt ut IT-specialister till hela universitetet efter behov. Priserna för specialisttjänster inom IT så som "utökad support", "teknisk systemadministration" och "utveckling" har inte reviderats sedan UIT startade sin verksamhet. Dock har kostnader ökat över tid, vilket gör att en justering av priserna för specialisttjänster är nödvändig.

De nya priserna är fördelade på tre nivåer:

Taxa 1: 500 kr/timme Utökad support (AVVK, datasalar, funktionsdatorer m.m.)
Taxa 2: 700 kr/timme Systemadministration, drift och utveckling
Taxa 3: 850 kr/timme Projektledning, arkitektur, integrationer och verksamhetsutveckling

Läs mer om specialisttjänster inom IT och vad som inkluderas i de olika taxorna här.

De nya priserna gäller för insatser som beställs från och med 15 maj 2022 samt för alla avtal som omförhandlas eller nytecknas efter detta datum. UIT har valt att inte höja priserna för de överenskommelser och avtal som tecknats före den 15 maj, vilket innebär att det under en tid kommer tillämpas olika priser i debiteringen för samma tjänst beroende på när avtalet eller överenskommelsen tecknats. 

Ytterligare en uppdatering är att specialisttjänster nu endast kan avropas per timme. Avtal och överenskommelser för specialisttjänster inom IT har tidigare formulerats med procent av en heltidstjänst (HTE). Tyvärr har det visat sig skapa tolkningsproblematik, varför UIT nu frångår den metoden. Istället arbetar UIT med avrop av timmar mot förbrukning eller specificerade antal timmar per år eller månad.

Har du behov av specialisttjänster? Eller undrar du över en befintlig överenskommelse/avtal? Kontakta gärna IT-support för att få hjälp att komma i kontakt med rätt funktion.