Varför firar vi dessa vädermätningar?

– Uppsalas universitets vädermätningar startade 1722 och tillhör en av de äldsta instrumentella temperaturserierna i världen. Vid denna tidpunkt i början på 1700-talet så fanns det mycket få andra platser med liknande mätningar men Berlin har en liknande väderserie. Den stora uppbyggnaden av väderobservationsnätet började först med upprättandet av nationella väderinstitut under andra halvan av 1800-talet. Före denna period var mätningarna begränsade till främst Europa, och Nordamerika.

Vilken roll spelade Celsius när det gäller väderobservationer?

– Anders Celsius var med och startade upp mätningarna 1722 tillsammans med professor Erik Burman. Celsius tog sedan över hela ansvaret från 1729. Sedan är han förstås även känd för sin egen termometer. Hans kalibrering genom användandet av fryspunkten och kokpunkten för vatten fick stort genomslag. Tidigare fanns ingen riktigt gemensam och pålitlig standard för temperaturskalorna. Celsiustermometer började användas i Uppsalas observationer den 2 juni 1743. Då använde man en omvänd skala jämfört med idag; 0 grader sattes vid kokpunkten och 100 grader vid fryspunkten.

Ni mäter väder men talar om klimat. Hur hänger väder och klimat ihop?

– Vädret är det vi upplever, det vill säga hur atmosfären ser ut just nu eller under kortare tidsskalor. Vädret ändras från timme till timme och vecka till vecka. Klimatet beskriver genomsnittet av vädret för en viss plats bestämt från en längre tidsperiod, normalt 30 år. Ett sätt som man brukar beskriva skillnaden på är: ”Klimatet är vad du förväntar dig, vädret är vad du får”.