Bidrag till tryck av vetenskapliga arbeten i AUU:s serier

Ansökan senast 6 april 2021.

Bidrag ur Vilhelm Ekmans universitetsfond

Fonden stödjer utgivandet av vetenskapliga arbeten författade av tillsvidareanställda lärare vid Uppsala universitet och tjänstemän vid universitets vetenskapliga institutioner. Ansökan senast 6 april 2021.