Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapsakademi. Den stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare.

I år belönas fyra forskare vid Uppsala universitet med Thuréus-priset med en prissumma på vardera 75 000 kronor.

Prismottagare och respektive motivering:

  • Guiliano di Baldassarre, professor i hydrologi, för hans undersökningar av översvämningar, särskilt komplexa samband mellan vattenflöden, populationsdynamik och känslighet.
  • Lynn Kamerlin, professor i biologi, särskilt strukturbiologi, för hennes framgångsrika studier av orsak och verkan mellan struktur och reaktionseffektivitet, samt substratspecificitet, hos biokemiska enzym.
  • Håkan Andersson, professor i civilrätt, för ett synnerligen förtjänstfullt och omfattande författarskap inom rättsvetenskapen, särskilt hans monumentala trilogi inom det skadeståndsrättsliga området.
  • David Black-Schaffer, professor i datorvetenskap, för hans framgångsrika forskning inom datorarkitektur.