Den 10 till 12 november genomfördes årets ”Grants Days” vid Uppsala universitet, ett arrangemang som brukar intressera många och så även denna gång: 450 var anmälda och under större delen av tiden fanns mer än 200 deltagare anslutna till zoom-seminarierna.

Här deltog representanter för finansiärer och forskningsstöd samt forskare som alla bidrog med att ge information, tips, erfarenheter och inspiration – inte minst viktigt –  inför kommande ansökningsomgångar.

– Ett återkommande tips var att noggrant läsa och följa instruktionerna i utlysningstexten. Ett annat var att se till att presentera budskapet enkelt och tydligt, eftersom det underlättar för granskarna, säger Johan Dixelius, som ingår i arrangörskommittén vid Uppsala universitet.

Här hittar du alla presentationer från Grants Days 2020