Enlight har lyst ut rese- och mobilitetsbidrag för forsknings- och innovationsprojekt. Medlen kan sökas av doktorander och forskare i början av karriären (maximalt nio år efter forskarexamen).

Notera att medlen söks för att fördjupa projekt som genomförs mellan den 1 september 2021 och den 30 september 2022. Bidraget är tänkt att fördjupa de nya eller pågående samarbetena. Bland de projekt som beviljats medel kommer också lovande projekt väljas ut som kandidater för det årliga Enlight R&I-priset.

Sista ansökan är den 1 oktober 2022.