Igår, tisdag, meddelade huvudskyddsombudet i skyddsområde 2 vid Uppsala universitet, om ett så kallat skyddsombudsstopp gällande lokalvårdspersonal, då dessa inte bedömdes ha tillräckliga möjligheter att undvika smitta av covid-19 under rådande smittläge. Som en konsekvens av detta har lokalvården legat på is sedan beslutet om skyddsstopp meddelades.

Under onsdagens förmiddag genomfördes förhandlingar med arbetsgivaren men förhandlingen slutade i oenighet. Det innebär att ärendet idag överfördes till Arbetsmiljöverket för beslut och det är denna myndighet som bestämmer om skyddsstoppet hävs eller förlängs.

Klockan 12:05 fattade Arbetsmiljöverket beslut i frågan om rådande skyddsombudsstopp. Arbetsmiljöverket beslutade att häva rådande skyddsombudsstopp i sin helhet med omedelbar verkan. Lokalvården kommer återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter from imorgon den 18 mars.

Vilka förändringar planerar ni för lokalvårdspersonalen som återgår i arbete i morgon?

- Arbetsgivaren kommer att säkerställa att de muntliga instruktioner som finns för lokalvårdens medarbetare kommer att formuleras i skrift. Sedan kommer arbetet med att göra riskbedömningar tillsammans med skyddsorganisationen med följsamhet till utvecklingen av Covid 19 att intensifieras, säger Eliane Forsse, HR-direktör.