Eva Åkesson får hedersmedaljen med motiveringen:

”Att hon som Uppsala universitetsrektor oförtröttligt arbetat för att stärka universitetets ställning som internationell forskning- och undervisningsmiljö och genom god dialog stärkt relationen mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun.”

Övriga tre medaljörer är Henrik Didner och Adam Gerge, Tuulikki Koivunen Bylund och Bertil Högberg.

På grund av corona får de se fram mot att medaljerna delas ut i november år 2021 i Rikssalen på Uppsala slott, om smittläget tillåter.

Uppsala kommuns hemsida