Vetenskapsrådet, VR, har beviljat 23 ansökningar om projektbidrag till forskning om coronavirus och covid-19. Fem av dessa bidrag tilldelas forskare vid Uppsala universitet som får dela på cirka 6,5 miljoner kronor.

Syftet med projektbidraget är att forskare ges frihet att själva formulera forskningsidé, metod och utförande, samt lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Satsningen är ett regeringsuppdrag med syftet att stödja forskning som snabbt kan bidra till att stoppa utbredningen av covid-19 och förhindra framtida pandemiutbrott.

Följande forskare vid UU har tilldelats projektbidrag från VR:

 • Jin-ping Li, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi,
  797 320 kronor
 • Bo Nilsson, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi,
  1 772 000 kronor
 • Mia Phillipson, professor vid institutionen för medicinsk cellbiologi,
  1 493 690 kronor
 • Suparna Sanyal, professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi,
  1 543 589 kronor
 • Pär Stattin, professor vid institutionen för kirurgiska vetenskaper,
  886 726 kronor.

Totalt beviljade VR 23 av 255 ansökningar och drygt 33 miljoner kronor för år 2020.