För att underlätta bokningen av tjänsteresa rekommenderar vi beställare att logga in i självbokningen och själv beställa sina resor.

Undvik att begära personlig service då denna för närvarande har lång handläggningstid.

Både inrikes-som utrikes avtalshotell går t.ex. att boka i självbokningen och få fakturerad.

För lokala tjänsteresor rekommenderar vi att beställaren kopplar sitt privata SJ Prio till universitetets kundnummer. Det går också att beställa biljetter från andra leverantörer hos SJ online.

Vi rekommenderar också att beställa SL/UL företagskort för utlåning och att ha en ansvarig person inom organisationen som administrerar dessa.

Undvik alltid privata utlägg vid tjänsteresor.

Vid frågor kontakta: resesupport@uadm.uu.se