Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 24 november 2020 och kommer, i nära dialog med Folkhälsomyndigheten, att omprövas kontinuerligt. Utgångspunkten är att den föreslagna begräsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. Restriktionerna kan dock, om så smittläget kräver, förlängas över jul och nyår. Remissinstanserna får en svarstid till den 19 november kl. 15. Regeringen kommer därefter att fatta beslut så snart som möjligt.

Rektor kommer snarast att samråda med ledningsrådet om konsekvenserna för verksamheten vid Uppsala universitet. Nytt rektorsbeslut kommer att meddelas före den 24 november.