Från den 1 november tillåter regeringen max 300 sittande deltagare vid kultur- och idrottsevenemang i landet. Länsstyrelsen i Uppsala har dock i dag den 29 oktober fattat ett lokalt beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Beslutet gäller oavsett plats, sammanhang eller vidtagna smittskyddsåtgärder, vilket inkluderar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på restauranger och andra serveringsställen. Beslutet gäller t.o.m 17 november.

Mot bakgrund av att smittspridningen av covid-19 inte tydligt minskar i Uppsala län har Folkhälsomyndigheten, i samråd med regionen, idag också beslutat att nu gällande allmänna råd förlängs i Uppsala för att motverka smittspridningen. Även detta beslut gäller t.o.m. 17 november.

Alla uppmanas att fortsätta ta extra stort ansvar enligt nu gällande rutiner.