Men det blir egentligen vecka 27 med ett avslutande evenemang i Almedalen som rundar av halvåret för Medfarm. Almedalen blir för många även slutet på terminen, men samtidigt en återgång till det gamla vanliga livet. Gamla vanliga i en positiv bemärkelse.

Det har gått tre år sedan vi i Sverige senast kunnat mötas, samverka och mingla, men nu är vi förhoppningsvis tillbaka. Med valår i sikte är min tro och förhoppning att politiker, opinionsbildare och fackmän anländer till Visby för att diskutera och sprida kunskap.

Vårt Campus Gotland ger oss som universitet extremt bra möjligheter för att ha en central roll i detta evenemang tillsammans med andra universitet, myndigheter och framförallt i samverkan med landets politiker, både lokalt och nationellt. Medfarm kommer närvara hela veckan och ger totalt tio seminarier.

Vi startar redan på söndagen då vi inleder med att fokusera på AI inom beroendevården. Vi har sedan en bredd i programmet där vi belyser allt ifrån precisionsmedicin, framtidens tillverkning av biologiska läkemedel, diskussioner om medicinsk cannabis till hur kliniska prövningar i vården bäst bedrivs. Programmet i sin helhet finns på www.almedalsveckan.info/program.

Jag ser framemot en stimulerande avslutande sommarvecka i Visby, som förhoppningsvis kommer ge nya tankar och idéer att förverkliga efter julivärmen.