Beslutet om finansiering är det största under året, då omkring 75 procent av den totala forskningsbudgeten fördelas. Det är säga forskarnas egna förslag som belönas, i tre alternativa stödformer; treåriga projekt, upp till åttaåriga program samt infrastruktursatsningar som stärker förutsättningarna för att bedriva forskning. Infrastrukturprojekt kan vara att digitalisera samlingar, bygga upp databaser eller att etablera nya forskningsmiljöer.

Uppsala universitet får totalt 16 bidrag varav 3 infrastruktursatsningar, 11 projektbidrag samt 2 längre forskningsprojekt (så kallade program) som går till Jenny Andersson: Nyliberalism i Norden. Ett nytt historiskt fält som beviljas 33,1 miljoner kronor och till Ingela Nilsson: Att spåra förbindelser: den bysantinska berättarvärlden på grekiska, arabiska, georgiska och fornkyrkoslaviska (ca 950 - ca 1100) som beviljas 39 miljoner kronor.

RJs hela anslagslistning 2019