Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ställer två gånger årligen bidrag till rektors förfogande att delas ut till resor som bäst gynnar ett personligt vetenskapligt utbyte och kommer svensk forskning till nytta.

Mer information om resebidragen i medarbetarportalen.