De samarbetsprojekt som under våren fått finansiering genom VFS handlar om optimerad vindkraft, digitala metoder för attitydpåverkan, AI som beslutstöd i vården och applikationsutveckling för att fånga upp ofrivilliga skakningar, sk. tremor.

Inom satsningen VFS kan forskare vid Uppsala universitet ansöka om projektmedel för att utveckla samverkan med aktörer inom privat, offentlig och ideell sektor. Finansieringen uppgår till maximalt 300 000 kronor per projekt. Syftet är att uppmuntra och underlätta sådan samverkan som har potential att skapa nytta för båda parter, såväl som för samhället. Tanken är att skapa förutsättningar för en utökad samverkan med potential att söka externa medel.

Ett av de projekt som fått finansiering leds av Martha Middlemiss Lé Mon, forskare vid Centrum för forskning om religion och samhälle, CRS.

Hon kommer tillsammans med forskarkollegor vid CRS och i samarbete med Fredens Hus ta fram en interaktiv utställning med digitala inslag om religion, kultur och könsroller riktade mot gymnasieungdomar. Syftet är att utveckla och utvärdera nya metoder för faktabaserad kunskapsöverföring och attitydpåverkan kring religion och livsåskådning.

– Finansieringen från VFS innebär en möjlighet för oss att lägga grunden för mer samverkan och större projekt. Vi får chansen att bygga upp och testa vår idé och samverkan vilket ger oss en bra utgångspunkt för att söka större medel från exempelvis Vinnova, säger Martha Middlemiss Lé Mon.

Hann man inte med att ansöka i vårens ansökningsomgång så går det bra att söka nu. Pågående ansökningsomgång stänger den 9 augusti.

De fyra samarbetsprojekt som fått finansiering inom VFS våren 2019 är:

  • Aerodynamic performance of offshore dual turbine platforms. Ansvarig forskare är Victor Mendoza vid institutionen för teknikvetenskaper och samarbetspart är Hexicon AB.
  • Interaktiv utställning med digitala inslag om religion och könsroller för gymnasieungdomar Projektet leds av Martha Middlemiss Lé Mon, forskare vid Centrum för forskning om religion och samhälle och är ett samarbete med Fredens Hus.
  • Integration av Al för automatisk identifiering av lungembolier i Sectra PACS. Ansvarig forskare är Tobias Sjöblom vid institutionen för immunologi, genetik och patologi och projektet sker i samarbete med Sectra AB.
  • QuEsT – appen för molnbaserad tremorkvantifiering. Projektet leds av Alexander Medvedev, verksam vid institutionen för informationsteknologi och genomförs i samarbete med Stardots AB och neurologen på Akademiska sjukhuset.

Mer om de fyra beviljade projekten

Mer om och ansök om VFS-medel