Även att träffa nära och kära och – faktiskt – att diskutera samhällets lösningar gällande pandemin har bidragit. Det visar studien "Daily uplifts during the COVID-19 pandemic: what is considered helpful in everyday life?" från Uppsala universitet.

– Trots att rekommendationerna vid tidpunkten när studien gjordes var att hålla fysisk distans till andra människor, var det mycket tydligt att det som studiens deltagare tyckte var viktigast var att umgås med sina nära och kära. Även om många säger sig vara trötta på att prata om pandemin är det några deltagare i studien som uppger att det har varit till stor hjälp att prata om den. Att få diskutera munskyddets vara eller icke vara, och diskutera hur Sverige hanterat pandemin i jämförelse med andra länder, tycks ha varit hjälpsamt för dem, säger Rakel Eklund, forskare på institutionen för medicinska vetenskaper och studiens försteförfattare.

Dagligt sms

Studien genomfördes sommaren 2020, som var den första sommaren med covid-19-pandemien. I studien deltog 693 personer över 18 år, varav en majoritet var kvinnor. De fick alla ett sms, varje dag, 14 dagar i rad, med frågan om vad som fått dem att må bra eller vad som varit hjälpsamt under det senaste dygnet. Totalt rapporterades 4 490 svar in, och varje deltagare svarade i snitt 6 av 14 dagar. Deltagarna skrev mellan 1 och 965 ord per tillfälle. Forskarna analyserade sedan texterna genom en innehållsanalys, vilket resulterade i sju olika teman kring saker som varit hjälpsamma: det sociala nätverkets betydelse, arbetet och kollegorna, rekreation och fritidsaktiviteter, hälsa och välmående, att vara utomhus eller på resa, det vardagliga livets aktiviteter och rutiner, samt information från media och myndigheter.

Framtidsplanering hjälpsamt

Deltagarna var kreativa i sina sätt att umgås till exempel genom promenader, i trapphuset eller vid grillen i trädgården. Det påpekades ofta att de träffades fysiskt men då med avstånd eller utomhus. Andra sätt att umgås var digitalt via chatt, videosamtal eller telefonsamtal. Det var också väldigt tydligt att det var hjälpsamt att upprätthålla vardagliga rutiner, men också att våga planera inför framtiden.

– Studien visar att trots att vi lever i en oviss tid orsakad av pandemin, är det möjligt att skapa positiva tillfällen och upplevelser, både för sig själv och för andra. Det gör att det blir enklare att hantera de svåra omständigheterna vi lever under. Därför är det viktigt att samhället ser till att människor kan umgås med varandra på ett säkert sätt, att det finns gott om grönområden och natur nära bostadsområden, samt att det finns tillgång till fungerande internet för medborgarna, allt för att kunna utöva de aktiviteter som beskrivs som hjälpsamma och får människor att må bra, säger Rakel Eklund.