Academic Collaboration Chile Sweden (ACCESS) är en plattform som grundades 2016 med syftet att stärka samarbetet inom forskning, och innovation mellan Chile och Sverige. Plattformens fokus grundar sig i frågor och utmaningar som rör ”ett hållbart samhälle”.

Vad innebär ACCESS?

Genom plattformen ges möjlighet att identifiera och gemensamt diskutera lösningar på gemensamma utmaningar för bägge länderna. Varje år hålls ett bilateralt forskningsseminarium (vartannat år i Sverige och vartannat år i Chile) där ett brett spektrum av ämnesområden och samhälleliga utmaningar (se nedanstående lista), relevanta för bägge länderna, tas upp i workshops. Ambitionen är att skapa ett kreativt samtal och nya kontakter mellan svenska och chilenska forskare.

Ansökningsprocessen för 2020

Förra årets forum ställdes in av ACCESS styrgrupp på grund av händelseutvecklingen i Chile under hösten. Det är därför glädjande att meddela att det tredje akademiska forumet mellan universitet i Chile och Sverige kommer att äga rum 8-11 juni 2020 i Uppsala och Stockholm. Forumet organiseras tillsammans av Uppsala universitet, Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Utmaningar kring användandet av naturresurser

 • Hållbar livsmedelsförsörjning
 • Biologisk mångfald och skogsbruk
 • Hållbar gruvnäring
 • Förnybar energi

Hälsoutmaningar

 • Cancer
 • Åldrande
 • Antibiotikaresistens och diagnostik

Samhällsutmaningar

 • Urban ojämlikhet
 • Utbildning för hållbarhet
 • Kulturer, konst, språk och politik för hållbarhet
 • Arv och museer
 • Migration

Mer information om årets teman

Uppsala universitet kan nominera forskare till årets forum i juni. Är du intresserad av att delta i någon av de ovan listade grupperna, skicka ett mail senast den 15 februari 2019 till access@uadm.uu.se med följande information:

(1) En kort motivation till varför ditt forskningsområde är relevant för ett av teman

(2) Om du har ett pågående samarbete med Chile

(3) Ett kort CV

För mer information om ACCESS, besök www.accesschilesweden.com eller kontakta projektkoordinator Fanny Jonsson på access@uadm.uu.se.

Fanny Jonsson