Universitetskollegiet utgör hörandeförsamling vid processen att ta fram förslag på rektor och utse prorektor. Universitetskollegiet ska bestå av 65 ledamöter med suppleanter: 36 ledamöter med vetenskaplig kompetens,18 studenter och 11 ledamöter från gruppen övriga anställda. Personalorganisationerna har möjlighet att utse fyra personer med närvaro- och yttranderätt.
Universitetskollegiet ska beredas möjlighet att lämna synpunkter på förslag till nomineringsperson samt förslag till ordförande och externa ledamöter i konsistoriet.


De allra flesta ledamöter till universitetskollegiet är nu utsedda. De 11 som representerar gruppen ”övriga anställda” blir dock klara under andra halvan av november

Här är listan över alla  utsedda ledamöter hittills.

Det första mötet för universitetskollegiet är den 27 november.