Förtroendet för Wikipedia hos allmänheten får högt betyg. Se bara till dig själv; hur ofta börjar du inte med att söka information den vägen?

Det är ett lättillgängligt och demokratiskt sätt att få information och i vissa låginkomstländer är det till och med gratis att surfa på Wikipedia genom ett avtal med företaget.

Det första du måste göra är att skapa ett konto och välja språk innan  du kan bidra med text till en artikel. Till varje artikel finns en diskussionssida, där du kan diskutera dina ändringar med andra människor, innan du gör ändringarna. Det finns också något som kallas ”sandlådan” där man kan prova funktionen.

– Jag eller min kollega Olle Terenius brukar säga att om en forskare lägger en promille av sin arbetstid så har man gjort mycket,  och universitetsbiblioteket ger stöd till den som vill komma igång, berättar Jonas Petersson, samordnare för Wikipedia vid Uppsala universitet.

– Och du får gärna skriva att doktorander uppmanas bidra när de spikar sin avhandling, för när ett pressmeddelande går ut i samband med en publikation från universitetet, så ger det eko på Wikipedia. Då är det bra att se till att det finns en artikel på Wikipedia!