Lena Wäpplings Stiftelse arbetar med att stödja forskning om cancer och även att lyfta kunskapsnivån och medvetenheten om äggstockscancer.

– Det är mycket givande för oss i styrelsen att få komma och träffa forskare, höra om arbetet och se miljöerna här på Uppsala universitet. Vi är måna om att följa upp och faktiskt se vad stiftelsens bidrag gör för nytta, säger Lena Wäppling, stiftelsens grundare.

Tobias Sjöblom och Stefan Enroth vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci har fått forskningsanslag under 2021. Stefan Enroth visade hur hans anslag använts och hur finansieringen bidragit till konkreta resultat – både i den kliniska forskningen och till nytta för patienterna.

– Jag har kunnat hitta träffsäkra biomarkörer för tidig upptäckt av cancer i underlivet, i ett prov som fungerar för hemprovtagning. Det här är en metod som underlättar för kvinnor och förenklar för vården. En tidig diagnos av äggstockscancer ger de bästa möjligheterna för att en mer träffsäker behandling kan sättas in i ett tidigt skede. Det bidrar förstås också till att patienterna får bättre förutsättningar för ett fullgott liv även efter avslutad behandling, berättade Stefan Enroth i samband med besöket.

Med vid besöket fanns utöver Lena Wäpplings Stiftelses styrelse även Inger Sundström Poromaa, prefekt och forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa och Stefan Enroth, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi. Thomas Fredengren, Development Office vid Uppsala universitet, arrangerade besöket.