För att minska universitetets klimatpåverkan har rektor avsatt två miljoner kronor till en klimatpott för projekt och initiativ som konkret kan bidra till att minska universitetets klimatpåverkan.  Medarbetare, studenter och organisatoriska enheter har fått skicka in ansökningar och rektor har nu beslutat att följande projekt får medel ur klimatpotten.

Inspiration för klimataktion
Projektledare: Vanja Selander och Anne-Marie Landtblom, institutionen för neurovetenskap

Minskad klimatpåverkan från Eramusprogrammet
Projektledare: Sara Laginder, avdelningen för internationalisering

Matodling på campus
Projektledare: Sagnik Sinha Roy, Otilia Björndahl João och Ian Snowball, institutionen för geovetenskaper
Uppdaterat 27 nov 2020: Matodling på campus (extern länk till Ergo, enbart på engelska)

Initiativ för resurssnålare labb
Projektledare: Brian McCarthy, institutionen för kemi Ångström
Läs mer om det här projektet i artikeln "Initiativ för resurssnålare labb" där projektet bland annat efterfrågar intresserade till ett nätverk.

Videokonferensanläggning och omställning till miljövänligare kårverksamhet
Projektledare:
Måns Bengtsson, Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Åsa Kassman Rudolphi, institutionen för materialvetenskap

Hållbart resande integrerat med socialt och akademiskt program
Projektledare: Joakim Crona, institutionen för medicinska vetenskaper

Tågkonferenser
Projektledare:
Olivia Andersson, Uppsalaekonomerna
Arne Sjöblom, företagsekonomiska institutionen