Om Sjöbergstiftelsen

Sjöbergstiftelsen instiftades av Bengt Sjöberg 2016 och har som uppgift att stödja cancerforskning. Varje år delar stiftelsen ut Sjöbergpriset på en miljon amerikanska dollar, ger cirka 50 miljoner kronor till olika projekt samt bidrar till uppbyggnaden av en nationell biobank för cancerforskning (PPMC) och enhetliga patientöversikter.

Årets utlysning

2022 kommer Sjöbergstiftelsen att ge bidrag inom forskningsområdena

  • förebyggande åtgärder och omvårdnad inklusive komplementär och integrativ medicin och åtgärder mot långsiktiga komplikationer
  • tidig diagnostik samt svårbehandlad cancer med dålig prognos och även "drug repurposing".

Stiftelsen välkomnar ansökningar som avser okonventionella mediciner eller behandlingsmetoder.

Ansök om bidrag

Lämna in ditt projektförslag på sjobergstiftelsen.se under perioden 2022-02-01–2022-03-31.

Projektförslaget ska innehålla

  • dina uppgifter
  • forskningsområde
  • projektbenämning
  • beskrivning
  • sökt belopp
  • total budget samt eventuella andra finansiärer
  • tidsplan
  • förväntat resultat.

Om ditt projekt är en fortsättning på ett projekt som redan finansierats av Sjöbergstiftelsen ska du skriva in de förväntade uppnådda resultaten under Bakgrund.

Sjöbergstiftelsen väljer sedan ut de projekt som får gå vidare med fullständiga ansökningar. Om ditt projekt går vidare ska du lämna in en fullständig anslagsansökan senast den 10 september 2022.