Verktyg för god forskningssed

Oredlighet i forskning

Den interaktiva filmen The Lab som gjorts av amerikanska Office of Research Integrity spelar upp ett spännande drama där man kan välja att vara en av de inblandade och sedan pröva olika sätt att hantera situationen som uppstår på labbet. Ett bra verktyg för undervisning och egen eftertanke

Göteborgs universitet har en öppen webbkurs om plagiat som heter Akademisk integritet. Mer information om plagiat finns i URKUNDs Plagiathandbok (pdf). Se också den fria plagiatkontrollen Unicheck. (Google fungerar förresten också utmärkt för att kontrollera texter!)

För den som överväger att anmäla oredlighet i forskning så finns det en klassisk steg-för-steg-guide av C K Gunsalus, med den träffande titeln How to Blow the Whistle and Still Have a Career Afterwards.

Hantering av personuppgifter

 

Vad betyder EU:s General Data Protection Regulation för forskningen egentligen? Här följer vägledning till de viktigaste aspekterna:

Barn i forskning

Ethical Research Involving Children erbjuder vägledning och stöd för att barns värdighet ska respekteras i all slags forskning.

Djurförsök

Jordbruksverket har en webbkurs om att ansöka om etisk prövning av djurförsök.

Författarskap

European Association of Science Editors (EASE) har en checklista för etik inom författarskap: Publication ethics checklist for authors (pdf)

Committee on Publication Ethics (COPE) har en guide för hur att hantera tvister gällande författarskap: How to handle authorship disputes:a guide for new researchers (pdf)

Fler guider från COPE

En viktig strategi för att undvika konflikter rörande författarskap är att i förväg komma överens om vilka som skall delta i ett arbete, vad de ska göra och hur författarskapet ska hanteras. Många universitet har mallar för sådana överenskommelser, här är en mall från universitetet i Melbourne. Template Authorship Record Form

Kliniska studier

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner: på hemsidan informeras bland annat om pågående satsningar, lagar och regler, samt om hur kliniska studier steg för steg genomförs.

Rapportering och publicering av forskning

Det har utvecklats många skilda och mycket användbara riktlinjer/mallar för hur forskning ska rapporteras, som till exempel STROBE, PRISMA och STREGA. Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research (EQUATOR) har flertalet mallar: reporting guidelines

Det är viktigt att undvika bedrägliga tidskrifter eller sådana som är av så låg kvalitet att det är demeriterande att publicera i dem. Mer information om vad som är bra att tänka på hittar du på webbplatsen Think Check Submit och i följande artikel: Predatory and Fake Scientific Journals/Publishers – A Global Outbreak with Rising Trend: A Review (pdf), av Tin et al. 

För att kontrollera om en tidskrift efter granskning uppfattas som tveksam på detta sätt kan du söka i Cabells Journal Blacklist. Men tänk på att göra en egen bedömning av varje tidskrift! Att den finns på listan är en indikation på låg kvalitet men att en tidskrift inte är med på listan kan helt enkelt betyda att den ännu inte granskats. För att få en indikation på om open access-tidskrifter håller måttet kan man även se efter om de är med i Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Ska du granska arbeten genom peer review? Ethics of Peer Review har en bra guide (pdf) till de frågor som kan uppkomma.

Insamling och lagring av data