News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Kategori

  • Alla (12)
  • Universitetsnyheter (12)

Central News List Portlet

Aktuellt för anställda

Mon Feb 27 10:36:00 CET 2017

Utredningen om oredlighet i forskning överlämnades till ministern

Den 1 januari 2019 föreslås nya bestämmelser börja gälla, i syfte att hantera oredlighet i forskning, enligt förslag från Oredlighetsutredningen, där professor Margaretha Fahlgren är regeringens särskilda utredare.

Universitetsnyheter

Thu Feb 23 16:11:00 CET 2017

Varning för mejl med skadlig kod

Nu får många medarbetare e-post som innehåller länkar eller bilagor med skadlig kod. Det är viktigt att inte klicka på länkar eller bilagor man inte känner till, kasta hellre hela brevet.

Universitetsnyheter

Fri Feb 17 14:03:00 CET 2017

Bli synlig på webben - uppdatera din profilsida

Att hålla sin profilsida på medarbetarportalen uppdaterad har många fördelar. Du blir till exempel lättare att hitta när någon söker efter dig på webben. Det blir också enklare för personalen i växeln att hänvisa samtal till rätt person och för kollegor att hitta kontakter inom universitetet.

Universitetsnyheter

Fri Feb 17 13:36:00 CET 2017

Konsistoriet beslutade om årsredovisning och budgetunderlag

Fortsatt bra utfall i konkurrens om forskningsanslag och söktryck från studenterna. När Uppsala universitet idag behandlade årsredovisningen för 2016 i konsistoriet kunde man konstatera att universitetet fortsätter att utvecklas stabilt.

Universitetsnyheter

Fri Feb 17 09:06:00 CET 2017

Oönskade samtal på tjänstemobilen

Ett antal medarbetare har blivit kontaktade av en eller flera okända personer som hävdar att de blivit uppringda från just deras telefon. Det handlar då sannolikt om spoofing, vilket betyder att någon använt en annan persons mobilnummer i nummerpresentationen.

Universitetsnyheter

Thu Feb 16 11:06:00 CET 2017

Ombyggnad av Carolina

Under våren 2017 startar ombyggnaden av Carolina Rediviva. Byggperioden väntas bli 18–24 månader.

Universitetsnyheter

Tue Feb 14 11:23:00 CET 2017

Dags att se över arbetsordningen

Arbetet med att revidera universitetets arbetsordning inleddes i slutet av januari då en utredningsgrupp tillsattes för att leda arbetet. En första delrapport väntas i början av april

Universitetsnyheter

Mon Feb 13 14:23:00 CET 2017

Konsistoriemöte på fredag

Vid sammanträdet den 17 februari kommer konsistoriet att besluta om såväl årsredovisningen 2016 som budgetunderlaget för 2018 - 2020.

Universitetsnyheter

Mon Feb 06 13:40:00 CET 2017

Två viktiga enkäter - för medarbetare - att svara på

I början av året genomför enheten för upphandling och inköp två enkätundersökningar. Dels en enkät för att följa upp universitetets upphandlings- och inköpsstöd och dels en enkät för att följa upp informationen om och kvaliteten på resebyråtjänster.

Universitetsnyheter

Thu Feb 02 16:21:00 CET 2017

Invigning med EU-parlamentariker och paneldebatt

Nu på fredag arrangeras ett symposium för att inviga statsvetenskapliga institutionens nya lokaler i kvarteret Torget.  Rubriken är ”Det demokratiska samtalet i post-sanningens era”. Alla anställda och studenter hälsas välkomna.

Universitetsnyheter

Wed Feb 01 15:32:00 CET 2017

Sverigedemokraterna håller medlemsmöte i Ekonomikum

Sverigedemokraterna har bokat en lokal för att ikväll hålla ett slutet medlemsmöte i Ekonomikum, vilket lett till en del kritiska frågor kring universitetets uthyrningsregler och till skadegörelse i form av klotter.

Universitetsnyheter

Wed Feb 01 10:01:00 CET 2017

Information angående tjänsteresor till USA

Från och med den 6 mars gäller nya regler för visum till USA.

Universitetsnyheter

<
>