Blev du överraskad?
– Väldigt! Priset kom helt utan förvarning. Jag var kallad till ett möte med institutionsledningen. Under mötet knackade priskommittén på och meddelade att jag hade fått priset. Jag blev helt mållös – och det blir jag rätt sällan.

Maria Klingenberg tyckte att det var lite obekvämt att prisutdelningen kom mitt under ett viktigt möte. Men givetvis var mötet iscensatt. Den viktiga diskussionen fick vänta.

Studenter och lärare får nominera lärare som inom någon eller några särskilda nomineringskategorier gjort framstående pedagogiska insatser som gynnar studenternas lärande. Det handlar om undervisningsinsatser (skicklighet och engagemang), forskningsanknytning (förmåga till förnyelse) och pedagogiskt ledarskap och samverkan (förmåga till högskolepedagogisk utveckling genom dialog och samverkan med studenter, lärare och/eller andra inom och utom universitetet). Totalt delas fem priser om 20 000 kronor vardera ut varje år.

Maria Klingenberg fick priset bland annat för att hon som lärare är engagerad, inspirerande och bra på kommunikation. Vem som nominerade henne har hon ingen aning om.

– Det var någon kommentar som gav mig intrycket att nomineringen kommer från studenthåll, men mer än så vet jag inte.

Vad har du för knep? Vad gör du för speciellt när det gäller pedagogik?
– Att hävda att jag skulle göra något speciellt rent pedagogiskt gör mig bara generad. Jag har både bra och dåliga dagar precis som alla andra. 

Men om Maria Klingenberg försöker formulera just ett knep är det att hon lyssnar mycket på studenterna. Som lärare kan det vara självklart att se varför en kurs är upplagd på ett särskilt sätt och vilka uppgifter den innehåller. Det är sällan lika självklart för studenterna.

– Jag ser det som min uppgift att synliggöra och förklara den underliggande logiken, säger hon. Studenternas respons på undervisning och examination hjälper mig att förstå hur och om det jag har försökt kommunicera har gått fram. Jag får veta vad som fungerar bra och vad jag kan förbättra.

 Vad tycker du är viktigast som lärare i undervisningen gentemot studenter?
– Att vara tydlig och rättvis, säger Maria Klingenberg. Alla som någon gång har lyssnat på en diffus föreläsning eller varit på ett möte med en oklar agenda vet hur otydlighet kan få det att börja krypa i kroppen på en. Det här kan överföras på studenternas situation. Tydlighet ger studenterna bättre förutsättningar att knäcka den akademiska koden och förstå vad som förväntas av dem, vad de gör bra och vad de kan jobba mer med. 

Maria Klingenberg förtydligar att vara rättvis med att både berömma och påpeka det som behöver förbättras. Det kan innebära att lärare behöver ta jobbiga beslut.

– Men ska en universitetsexamen ha ett värde kan vi inte godkänna prestationer som inte håller måttet. Att släppa igenom arbeten för att det är enklare är dessutom orättvist, säger hon.

Har du några konkreta råd och tips kring pedagogik?
– Det är svårt att ge konkreta råd och tips eftersom förutsättningar för lärande behöver skapas i relation till specifika situationer och i relation till särskilda mål, säger Maria Klingenberg. Ett mer allmänt råd som gynnar undervisningen oavsett situation är att varje lärare försöker vara sig själv. Pedagogiska förebilder är bra, och det är viktigt att få inspiration av andra, men det går inte att vara som någon annan: inte heller som lärare.  

Vad ska du göra för prispengarna?
– Priset ska inte gå rakt in i hushållskassan, det vore för tråkigt, men det är ännu inte klart vad jag ska göra med pengarna.