News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Kategori

  • Alla (10)
  • Universitetsnyheter (10)

Central News List Portlet

Aktuellt för anställda

Wed Jun 29 16:22:00 CEST 2016

Stöd med anledning av terrorattacker i Istanbul med omnejd

Viktig information till utbytesstudenter och/eller anhörig till utbytesstudenter om det stöd som är tillgängligt med anledning av terrorattackerna i Istanbul med omnejd.

Universitetsnyheter

Tue Jun 28 09:50:00 CEST 2016

Hjärnäpplet till Maria Strømme

Hjärnäpplet, Uppsala universitets pris för framgångsrik kunskapsöverföring, tilldelas i år Maria Strømme, professor i nanoteknologi. Hon får det för sitt breda engagemang i att nyttiggöra och kommunicera forskning. Beslutet om priset har fattats av rektor.

Universitetsnyheter

Wed Jun 22 15:52:00 CEST 2016

Uppsala universitet är ute och cyklar

I augusti finns det möjlighet för alla medarbetare att delta i en cykeltur mellan några av universitetets olika campus. Några kortare stopp med guidning ingår också och sedan avslutas turen med medhavd picknick i Observatorieparken.

Universitetsnyheter

Mon Jun 20 13:07:00 CEST 2016

Flera praktikplatser för nyanlända

Uppsala universitet har fått fram ett tiotal praktikplatser för nyanlända. Universitetet är även positivt till att ge kompletterande utbildning till nyanlända med avslutad högskoleutbildning.

Universitetsnyheter

Mon Jun 20 12:51:00 CEST 2016

Universitetet med i gotländsk jobbsatsning

Fyra områden pekas ut som intressanta för att skapa tillväxt och fler jobb på Gotland i en utredning som idag överlämnades till näringsminister Mikael Damberg. Uppsala universitet blir en aktiv part i den utvecklingen via Campus Gotland.

Universitetsnyheter

Wed Jun 15 15:35:00 CEST 2016

Kurser i engelska för anställda

I höst ger The Unit for Professional English engelskurser i forskningspresentationer respektive forskningsansökningar.

Universitetsnyheter

Tue Jun 14 13:07:00 CEST 2016

Verksamhetsplan 2017 till konsistoriet

Vid torsdagens konsistoriesammanträde kommer man bland annat att besluta om universitetets verksamhetsplan 2017.

Universitetsnyheter

Mon Jun 13 13:42:00 CEST 2016

Mer rättvis debitering för telefoni

Kostnaderna för telefoni ändras vid olika tillfällen under året. Månadskostnaden sänks för fasta anknytningar och mobil anknytning (MEX), retroaktivt från 1 mars, medan det höjs för fristående mobilabonnemang.

Universitetsnyheter

Tue Jun 07 15:08:00 CEST 2016

Universitetet i Almedalen

Uppsala universitet kommer även i år att ha ett digert program under Almedalsveckan i Visby. Bland annat anordnas det seminarier och morgonsoffor samt ett mingel dit alla medarbetare hälsas välkomna.

Universitetsnyheter

Wed Jun 01 14:58:00 CEST 2016

Ökad samverkan mellan NCC och universitetet

Uppsala universitet och NCC har tecknat en överenskommelse om utökad samverkan. Syftet är att långsiktigt hitta områden för samarbete som gynnar båda parter.

Universitetsnyheter

<
>