News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Kategori

  • Alla (9)
  • Universitetsnyheter (9)

Central News List Portlet

Aktuellt för anställda

Tue Apr 26 14:17:00 CEST 2016

Uppsala Antibiotics Center ska inrättas

Det formella beslutet om att inrätta ett centrum för antibiotikafrågor vid Uppsala universitet är nu fattat av rektor. Det tvärvetenskapliga centret ska bli en regional, nationell och internationell kunskapsresurs och mötesplats inom antibiotikaresistensområdet.

Universitetsnyheter

Tue Apr 26 14:09:00 CEST 2016

Nytt program för samverkan

Det nya programmet för samverkan handlar i första hand om universitets organiserade samverkan med företag, organisationer, myndigheter och andra samhällsinstitutioner och syftet med programmet är stimulera, stärka och utveckla universitetets samverkan med det omgivande samhället.

Universitetsnyheter

Mon Apr 25 14:05:00 CEST 2016

Universitetet tar över Studenthälsans hälsomottagning

Vid dagens möte med konsistoriet beslutades att den hälsovårdsmottagning som idag drivs av Studenthälsan i Uppsala ska införlivas i universitetet.

Universitetsnyheter

Wed Apr 20 11:05:00 CEST 2016

Carolina Rediviva byggs om

Nu har rektor fattat ett beslut om att genomföra en ombyggnad av Carolina Rediviva. Syftet med ombyggnaden är att utnyttja entréplanets fulla potential och att kunna ta emot ännu fler besökare.

Universitetsnyheter

Mon Apr 18 13:22:00 CEST 2016

Studenthälsovård till beslut i konsistoriet

Framtidens studenthälsovård och nytt program för samverkan, det är två beslut som ska tas av konsistoriet som sammanträder den 21 april.

Universitetsnyheter

Wed Apr 13 09:14:00 CEST 2016

Doktorand gripen

En doktorand är gripen av polisen för misstanke om bland annat grovt narkotikabrott. Universitetets säkerhetsavdelning har löpande kontakt med polis och åklagare.

Universitetsnyheter

Sun Apr 10 15:48:00 CEST 2016

Testpersoner sökes!

Under 2016 startade en ny testgrupp för nya Ladok. Idag finns 14 deltagare men testgruppen behöver ytterligare fem personer, gärna lärare, som vill vara med och testa nya Ladok i förväg.

Universitetsnyheter

Mon Apr 04 16:18:00 CEST 2016

Konferens om MOOC för alla intresserade

I sommar arrangeras en konferens i Göteborg, MOOCs in Scandinavia, för alla intresserade. Till hösten startar även universitetets tre vetenskapsområden varsin MOOC, Massive Open Online Course. Kurserna, som inte ger akademiska poäng, ges på engelska och visar upp några av universitetets styrkeområden samt aktuell forskning för en bredare allmänhet.

Universitetsnyheter

Mon Apr 04 13:11:00 CEST 2016

Bibliometrisk undersökning inför ny Kof

Kvalitet och förnyelse, KoF 17, skiljer sig från tidigare forskningsutvärderingar genom att den ska ligga till grund för utvecklingsarbete och inte direkt vara betygsättande. I samband med Kof 17 ska en bibliometrisk undersökning göras, alla anställda anmodas därför att kontrollera sina publikationer i DiVA. Tillsammans med en enkätundersökning blir den underlag för den självvärdering som utvärderingsenheterna ska göra.

Universitetsnyheter

<
>